app.title

Kontakt

INŠTITÚT SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV
Nám. SNP 18
811 06 Bratislava 1

tel / + 421 911 443 414
e-mail / iska@iska.sk
web / www.iska.sk

IČO / 45794626
DIČ / 2120898582
IČ DPH / SK2120898582 podľa §4
právna forma / občianske združenie
bankové spojenie / SK641 1000 0000 0294 4064 879