app.title

O iska

Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) je pokračovateľom občianskeho združenia, ktoré v roku 1991 stálo, spoločne so Spolkom architektov Slovenska, pri vzniku Slovenskej komory architektov (SKA).

Poslaním inštitútu, ako partnerskej organizácie SKA, je v súlade so strategickými cieľmi SKA posilňovať dopady svojho pôsobenia a zároveň rozširovať povedomie o úlohe a význame architektúry v slovenskej spoločnosti prostredníctvom vlastných výskumných, vzdelávacích, publikačných a prezentačných aktivít.

Publikačné aktivity sú dôležitým nástrojom popularizácie architektúry a jej dopadov na kvalitu života, preto ich ISKA z roka na rok posilňuje. Ostatné obdobie (2021 – 2023) sa nieslo v duchu bohatej publikačnej činnosti so zámerom sprístupňovania hodnôt architektonickej tvorby a vytvárania priestoru pre uvažovanie nad architektúrou a podnecovaním k diskusii. ISKA vydala 8 tematicky rôznorodých publikácií. Jednou z nich bola aj prierezová publikácia mapujúca 20 rokov udeľovania ocenenia CE ZA AR. Súčasťou publikačnej činnosti je rovnako už etablovaný formát prehľadu úspešne vyhodnotených verejných súťaží návrhov na Slovensku, manuál súťaží návrhov či katalóg prezentujúci vždy aktuálny ročník CE ZA AR. V roku 2022 vydal inštitút publikáciu s názvom Priestor#3, poslednú zo série Priestor#, určenú pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry.

Inštitút si v roku 2021 osvojil heslo #zelenáprearchitektúru a dal architektúre "zelenú" aj vo virtuálnom priestore, kedy vytvoril rovnomennú diskusnú platformu streamovacieho kanála. Cyklus 4 pilotných verejných diskusných podcastov s názvom „Nový európsky Bauhaus v 4 kapitolách“ hľadal odpovede na otázky: aké kvality formuje súčasná výstavba v mestách, či a ako sa dá ovplyvniť budúca podoba architektúry financovaná z verejných zdrojov a čo znamená environmentálne zodpovedná politika architektúry na Slovensku.

Okrem súťažnej prehliadky CE ZA AR, ktorú ISKA pre SKA zabezpečuje, sa po turbulentnom pandemickom období opäť začali realizovať podujatia aj prezenčnou formou. Inštitút sa sústredil na profesionalizáciu v technickom (vďaka podpore FPU zabezpečenie audiovizuálneho a prenosového zariadenia) a organizačnom zabezpečovaní vzdelávacieho programu, ktorým sa zameriaval na zlepšenie konkurencieschopnosti a zručností architektov a architektiek.

Stanovy o.z. ISKA k 17.7.2023.pdf

Správna rada

Predseda:
Ing. arch. Iľja Skoček

Členky a členovia:
Ing. arch. Michal Bogár
Ing. arch. Ivan Kočan
Ing. arch. Pavel Paňák
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Mgr. arch. Nora Vranová

Tajomníčka:
Ing. Oľga Miháliková